Bài Pháp Thoại – Quy Sơn Cảnh Sách 6 – Cẩm Nang Thiền Tập – TT. Thích Nhật Từ giảng tại Giảng tại trường hạ chùa Sùng Đức, ngày 26/07/2012 – TuSachPhatHoc.Com – nghe bài giảng Mp3 tại đây http://tusachphathoc.com/media/#Play,6918,Quy-Son-Canh-Sach-06-Cam-nang-thien-tap.tsph