Pháp thoại Quy sơn cảnh sách bài 06 – tự cao thiếu học – cảnh giác không tu do NS Như Lan giảng tại chùa Hưng Thiền, ngày 22/04/2019