Pháp thoại Quy Y Tam Bảo do Thượng Tọa Tiến Sĩ Thích Nhật Từ thuyết giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 03-09-2017

Đánh giá