Pháp âm Quyết Định Vãng Sanh được Sư Cô Thích Nữ Như Lan giảng tại CHÙA THIỀN QUANG (X. Tân Thanh – H. Cái Bè – T. Tiền Giang), ngày 30/08/2017

Quyết Định Vãng Sanh – Thích Nữ Như Lan
Đánh giá