Bài Ra Khỏi Rừng Mê do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Chùa Phước Nghiêm (Đức Quốc) ngày 07/10/2015 (nhằm ngày 25/08/Ất Mùi).

Trong thời đại công nghệ thông tin chúng ta có quá nhiều cơ hội để tìm hiểu và nghe Phật pháp, đồng thời sự trực tiếp chia sẻ cùng nhiều hơn ngày xưa. Bên cạnh những nguồn chánh pháp quan trọng để chúng ta có được tiến tu có được an lạc, thì cũng có những luồng tư tưởng không phản ảnh được chánh pháp.

Bài giảng thầy Thích Phước Tiến – Ra Khỏi Rừng Mê

Download MP3

Bản Chất Si Mê

Cái Ta loanh quanh suốt ngày chỉ sống với sự ưa ghét, ưa người này, ghét người kia, thích vật này, ghét việc nọ.

Không biết đạo đức, nhân quả, không biết suy xét điều hay lẽ phải, chỉ thích chạy theo âm thanh, sắc tướng, mùi vị, cảm xúc.

Mặc tình để cho tham lam, sân hận nắm đầu sai sử, đây gọi là Si, là U mê.

Đến khi gặp người trí chỉ cho mình nhân quả, đạo lý, điều hay lẽ phải thì lại không nghe, đây gọi là đại si, kinh gọi là “nhất xiển đề”, tức là người không thể cứu độ được.

__st__


Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Ra Khỏi Rừng Mê – Thích Phước Tiến
5 (100%) 3 vote[s]