Bài pháp thoại Rộng Kết Duyên Lành do Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Niệm Phật Đường Pháp Duyên (Đức Quốc), ngày 22.06.2017