Bài pháp thoại Rửa Sạch – Dưỡng Lâu do Đại Đức Thích Pháp Hòa giảng tại chùa Linh Phong (Thụy Sĩ), ngày 27-06-2017

Rửa Sạch – Dưỡng Lâu – Thích Pháp Hòa
Đánh giá