Bài pháp thoại Sa Di Ni Luật Nghi Yếu Lược 1 – Khái Quát Về Giới Luật do Ni Sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Hưng Thiền (H. Cao Lãnh – T. Đồng Tháp), ngày 11/04/2018

http://youtu.be/2p87OqaZ-EM

Sa Di Ni Luật Nghi Yếu Lược – Khái Quát Về Giới Luật – Thích Nữ Như Lan
Đánh giá