Bài pháp thoại Sa Di Ni Luật Nghi Yếu Lược Bài 05: Giới Không Dâm Dật do Ni Sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Hưng Thiền (X. Mỹ Hội – H. Cao Lãnh – T. Đồng Tháp), ngày 05/06/2018

Sa Di Ni Luật Nghi Yếu Lược Bài 05: Giới Không Dâm Dật – Thích Nữ Như Lan
3 (60%) 1 vote