Pháp thoại Sa Di Ni Luật Nghi Yếu Lược Bài 06: Giới Không Nói Dối do NS Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Hưng Thiền (H. Cao Lãnh – T. Đồng Tháp), ngày 16/06/2018