Pháp thoại Sa Di Ni Luật Nghi Yếu Lược Bài 06: Giới Không Nói Dối do NS Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Hưng Thiền (H. Cao Lãnh – T. Đồng Tháp), ngày 16/06/2018

Sa Di Ni Luật Nghi Yếu Lược Bài 06: Giới Không Nói Dối – Thích Nữ Như Lan
3 (60%) 4 vote[s]