Pháp thoại Sa Di Ni Luật Nghi Yếu Lược Bài 07: Giới Không Uống Rượu do Ni Sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Hưng Thiền (H. Cao Lãnh – T. Đồng Tháp), ngày 03/07/2018

Sa Di Ni Luật Nghi Yếu Lược Bài 07: Giới Không Uống Rượu – Thích Nữ Như Lan
Đánh giá