30 C
Ho Chi Minh
Thursday, 29 June, 2017
Lược Giải Kinh Pháp Hoa - HT Thích Trí Quảng - Sách Nói (Kinh Đọc)

Lược Giải Kinh Pháp Hoa – Thích Trí Quảng – Sách Nói (Kinh Đọc)

Lược Giải Kinh Pháp Hoa - HT Thích Trí Quảng - Sách Nói (Kinh Đọc) Tác giả: Hòa Thượng Thích Trí Quảng Diễn đọc: Đức Uy,...
Pháp Hoa Kinh Thông Nghĩa - HT Thích Trí Tịnh - Sách Nói (Kinh Đọc)

Pháp Hoa Kinh Thông Nghĩa – HT Thích Trí Tịnh – Sách Nói (Kinh Đọc)

Pháp Hoa Kinh Thông Nghĩa - HT Thích Trí Tịnh - Sách Nói (Kinh Đọc) Tác giả: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh (Hòa thượng Thích Trí...
Chú Lăng Nghiêm Giảng Giải - HT Tuyên Hóa - Sách Nói (Kinh Đọc)

Chú Lăng Nghiêm Giảng Giải – HT Tuyên Hóa – Sách Nói (Kinh Đọc)

Chú Lăng Nghiêm Giảng Giải - HT Tuyên Hóa - Sách Nói (Kinh Đọc) Tác giả: Hòa Thượng Tuyên Hóa Dịch: Thích Minh Định Diễn đọc: Huy...
Kinh Trường Bộ MP3 - HT Thích Minh Châu - Sách Nói Phật Giáo

Kinh Trường Bộ MP3 – HT Thích Minh Châu

Kinh Trường Bộ - HT Thích Minh Châu Nguyên tác: Viện Nghiên Cứu Phật học Việt Nam. Việt dịch: Hòa Thượng Thích Minh Châu. Nhà xuất bản:...
Kinh Vô Lượng Thọ - Sách Nói (Kinh Đọc)

Kinh Vô Lượng Thọ – Sách Nói (Kinh Đọc)

Kinh Vô Lượng Thọ - Sách Nói (Kinh Đọc) Tác giả: Pháp Sư Khang Tăng Khải (Hán dịch) Trình bày: Huy Hồ, Kim Phượng
Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác - Sách Nói (Kinh Đọc)

Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác – Sách Nói (Kinh Đọc)

Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Tác giả: Hạ Liên Cư hội tập Dịch: HT Thích Minh Cảnh Diễn đọc: Nguyễn Đông,...
Lược Giải Bổn Môn Pháp Hoa - HT Thích Trí Quảng - Sách Nói (Kinh Đọc)

Lược Giải Bổn Môn Pháp Hoa – Thích Trí Quảng – Sách Nói (Kinh Đọc)

Lược Giải Bổn Môn Pháp Hoa - HT Thích Trí Quảng - Sách Nói (Kinh Đọc) Tác giả: Hòa Thượng Thích Trí Quảng Diễn đọc: Huy...
Kinh Lăng Nghiêm Giảng Giải - HT Thích Thiện Hoa - Sách Nói (Kinh Đọc)

Kinh Lăng Nghiêm Giảng Giải – HT Thích Thiện Hoa – Sách Nói (Kinh Đọc)

Kinh Lăng Nghiêm Giảng Giải - HT Thích Thiện Hoa - Sách Nói (Kinh Đọc) Tác giả: Hòa thượng Thích Thiện Hoa Diễn đọc: Kim Phượng,...
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Giảng Thuật - HT Tuyên Hóa - Sách Nói (Kinh Đọc)

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Giảng Thuật – HT Tuyên Hóa – Sách Nói (Kinh...

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Giảng Thuật - HT Tuyên Hóa - Sách Nói (Kinh Đọc) Tác giả: Hòa Thượng Tuyên Hóa Dịch: Vạn...
Kinh Địa Tạng - HT Thích Trí Tịnh - Sách Nói (Kinh Đọc)

Kinh Địa Tạng – HT Thích Trí Tịnh – Sách Nói (Kinh Đọc)

Kinh Địa Tạng - HT Thích Trí Tịnh - Sách Nói (Kinh Đọc) Tác giả: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh Trình bày: Tâm Từ
Kinh Hoa Nghiêm - Sách Nói (Kinh Đọc) | Phật Pháp Ứng Dụng

Kinh Hoa Nghiêm – HT Thích Trí Tịnh – Sách Nói (Kinh Đọc)

Kinh Hoa Nghiêm - HT Thích Trí Tịnh - Sách Nói (Kinh Đọc) Hán dịch: Sa Môn Thật Xoa Nan Đà. Việt dịch: Hòa thượng Thích...
Giảng Giải Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Sách Nói (Kinh Đọc) | Phật Pháp Ứng Dụng

Giảng Giải Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – HT Tuyên Hóa – Sách Nói (Kinh Đọc)

Giảng Giải Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - HT Tuyên Hóa - Sách Nói (Kinh Đọc) Nguyên tác: Hòa Thượng Tuyên Hóa. Việt dịch: Thích Minh...
Tổng Quan Kinh Đại Bát Niết Bàn - Sách Nói (Kinh Đọc) | Phật Pháp Ứng Dụng

Tổng Quan Kinh Đại Bát Niết Bàn – Sách Nói (Kinh Đọc)

Tổng Quan Kinh Đại Bát Niết Bàn - Sách Nói (Kinh Đọc) Giọng đọc: Nguyễn Minh TiếnVới tâm nguyện muốn chia sẻ một phần kiến...
Tịnh Độ Ngũ Kinh - Sách Nói (Kinh Đọc) | Phật Pháp Ứng Dụng

Tịnh Độ Ngũ Kinh – HT Thích Hành Trụ – Sách Nói (Kinh Đọc)

Tịnh Độ Ngũ Kinh Dịch Giả: HT. Thích Hành TrụKhi Đức Phật an trụ trong Thiền định dưới cội Bồ Đề và thành tựu quả...
Kinh Lăng Già - Sách Nói (Kinh Đọc) | Phật Pháp Ứng Dụng

Kinh Lăng Già – HT Thích Duy Lực – Sách Nói (Kinh Đọc)

Kinh Lăng Già - HT Thích Duy Lực Hán dịch: Nhà Tống Pháp sư Tam Tạng Ấn Độ Cầu Na Bạt Đà La. Việt dịch: Hòa...
Kinh Hiền Nhân - Sách Nói (Kinh Đọc) | Phật Pháp Ứng Dụng

Kinh Hiền Nhân – HT Thích Hành Trụ – Sách Nói (Kinh Đọc)

Kinh Hiền Nhân - HT Thích Hành Trụ Việt dịch: Hòa thượng Thích Hành Trụ Diễn đọc: Kim Phụng, Huy Hồ, Đức Uy, Văn Ngà
Kinh Duy Ma Cật - Sách Nói (Kinh Đọc) | Phật Pháp Ứng Dụng

Kinh Duy Ma Cật – Sách Nói (Kinh Đọc)

Kinh Duy Ma Cật Tác giả: Thích Huệ Hưng (Việt dịch) Trình bày: Từ Ngọc
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Sách Nói (Kinh Đọc) | Phật Pháp Ứng Dụng 2

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – HT Thích Trí Tịnh – Sách Nói (Kinh Đọc)

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - HT Thích Trí Tịnh Hán Dịch: Pháp Sư Cưu Ma La Thập Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh Diễn đọc:...
Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân - Sách Nói (Kinh Đọc) | Phật Pháp Ứng Dụng

Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân – Sách Nói (Kinh Đọc)

Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân Việt dịch: Hòa Thượng Thích Chính Tiến. Diễn đọc: Huy Hồ, Kim Phượng, Ngọc Mỹ, Nguyễn Đông, Thanh Thuyết
Kinh Bát Nhã - Sách Nói (Kinh Đọc) | Phật Pháp Ứng Dụng

Kinh Bát Nhã – Chánh Trí Mai Thọ Truyền – Sách Nói (Kinh Đọc)

Kinh Bát Nhã - Chánh Trí Mai Thọ Truyền Tác giả: Chánh Trí Mai Thọ Truyền Trình bày: Tâm Từ
Di Giáo Tam Kinh - Sách Nói Phật Giáo MP3

Di Giáo Tam Kinh – Sách Nói (Kinh Đọc)

Di Giáo Tam Kinh Nguyên Tác: Thích Trí Húc Biên dịch: Thích Thiện Huệ Diễn đọc: Huy Hồ, Kim Phượng
Đại Bi Chú Giảng Giải - Sách Nói (Kinh Đọc) | Phật Pháp Ứng Dụng

Đại Bi Chú Giảng Giải – HT Tuyên Hóa – Sách Nói MP3

Đại Bi Chú Giảng Giải - HT Tuyên Hóa Tác giả: Hòa Thượng Tuyên Hóa Dịch: Vạn Phật Thánh Thành Diễn đọc: Chiếu Thành, Thy Mai
Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh - Sách Nói (Kinh Đọc) | Phật Pháp Ứng Dụng

Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh – Mai Thọ Truyền – Sách Nói MP3

Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh - Mai Thọ Truyền Tác giả: Mai Thọ Truyền Trình bày: Tâm Từ
Bát Nhã Tâm Kinh Giảng Thuật - Sách Nói (Kinh Đọc) | Phật Pháp Ứng Dụng

Bát Nhã Tâm Kinh Giảng Thuật – HT Tuyên Hóa – Sách Nói MP3

Bát Nhã Tâm Kinh Giảng Thuật - HT Tuyên Hóa Tác giả: Hòa Thượng Tuyên Hóa Dịch: Vạn Phật Thánh Thành Diễn đọc: Huy Hồ, Nam Trung,...
67.Phần sám nguyện Bát Nhã tâm kinh | Phật Pháp Ứng Dụng

Kinh Phật Cho Người Tại Gia 67. Phần sám nguyện Bát Nhã tâm kinh

http://youtu.be/UDNz9wr7y-4Kinh Phật Cho Người Tại Gia 67.Phần sám nguyện Bát Nhã tâm kinh
66.Phật Nói Kinh Báo Hiếu Công Ơn Cha Mẹ | Phật Pháp Ứng Dụng

Kinh Phật Cho Người Tại Gia 66. Phật Nói Kinh Báo Hiếu Công Ơn Cha Mẹ

http://youtu.be/69NwjTCjO44Kinh Phật Cho Người Tại Gia 66.Phật Nói Kinh Báo Hiếu Công Ơn Cha Mẹ
65.Phật Nói Kinh Vu Lan Bồn | Phật Pháp Ứng Dụng

Kinh Phật Cho Người Tại Gia 65. Phật Nói Kinh Vu Lan Bồn

http://youtu.be/wLnjINL1U7MKinh Phật Cho Người Tại Gia 65.Phật Nói Kinh Vu Lan Bồn
64.Kinh Sám hối hồng danh | Phật Pháp Ứng Dụng

Kinh Phật Cho Người Tại Gia 64. Kinh Sám hối hồng danh

http://youtu.be/vyM7OUUBC3AKinh Phật Cho Người Tại Gia 64.Kinh Sám hối hồng danh
63.Kinh Sám hối sáu căn | Phật Pháp Ứng Dụng

Kinh Phật Cho Người Tại Gia 63. Kinh Sám hối sáu căn

http://youtu.be/607JbIK4aFAKinh Phật Cho Người Tại Gia 63.Kinh Sám hối sáu căn
62.Kinh A Di Đà | Phật Pháp Ứng Dụng

Kinh Phật Cho Người Tại Gia 62. Kinh A Di Đà

http://youtu.be/BDhgPph-9pEKinh Phật Cho Người Tại Gia 62.Kinh A Di Đà