Kinh Phương Quảng Đại Trang Nghiêm - Sách Nói (Kinh Đọc)

Kinh Phương Quảng Đại Trang Nghiêm – Sách Nói (Kinh Đọc)

Kinh Phương Quảng Đại Trang Nghiêm - Sách Nói (Kinh Đọc) Dịch: TN Trí Hải - Như Hải Diễn đọc: Huy Hồ, Kim Phượng, Thy Mai, Nguyễn Đông, Thanh Thuyết
Kinh Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Nhân Quả - Sách Nói (Kinh Đọc)

Kinh Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Nhân Quả – Sách Nói (Kinh Đọc)

Kinh Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Nhân Quả - Sách Nói (Kinh Đọc) Hán dịch: đời Tống, Tam Tạng Cầu-na-bạt-đà-la Việt Dịch: Thích Nhất Chân Diễn đọc: Huy Hồ, Kim Phượng
Kinh Quán Thế Âm Đại Bi Tâm Đà La Ni - Sách Nói (Kinh Đọc)

Kinh Quán Thế Âm Đại Bi Tâm Đà La Ni – Sách Nói (Kinh Đọc)

Kinh Quán Thế Âm Đại Bi Tâm Đà La Ni - Sách Nói (Kinh Đọc) Dịch: HT Thích Thiền Tâm Diễn đọc: Đức Uy, Huy Hồ
Kinh Quán Vô Lượng Thọ - Sách Nói (Kinh Đọc)

Kinh Quán Vô Lượng Thọ – Sách Nói (Kinh Đọc)

Kinh Quán Vô Lượng Thọ - Sách Nói (Kinh Đọc) Hán dịch: Lưu Tống, Tam Cương Lương Gia Xá Việt dịch: HT Thích Hưng Từ Diễn đọc: Thanh Thuyết
Kinh Tăng Chi Bộ - HT Thích Minh Châu - Sách Nói (Kinh Đọc)

Kinh Tăng Chi Bộ – HT Thích Minh Châu – Sách Nói (Kinh Đọc)

Kinh Tăng Chi Bộ - HT Thích Minh Châu - Sách Nói (Kinh Đọc) Nguyên tác: Viện Nghiên Cứu Phật học Việt Nam. Việt dịch: Hòa Thượng Thích Minh Châu. Nhà xuất...
Kinh Thiện Sanh Giáo Thọ Thi Ca La Việt - Sách Nói (Kinh Đọc)

Kinh Thiện Sanh Giáo Thọ Thi Ca La Việt – Sách Nói (Kinh Đọc)

Kinh Thiện Sanh Giáo Thọ Thi Ca La Việt - Sách Nói (Kinh Đọc) Việt dịch: HT. Thích Minh Châu Diễn đọc: Huy Hồ
Kinh Trường Bộ MP3 - HT Thích Minh Châu - Sách Nói Phật Giáo

Kinh Trường Bộ MP3 – HT Thích Minh Châu

Kinh Trường Bộ - HT Thích Minh Châu Nguyên tác: Viện Nghiên Cứu Phật học Việt Nam. Việt dịch: Hòa Thượng Thích Minh Châu. Nhà xuất bản: Trường Cao Cấp Phật Học...
Kinh Vô Lượng Thọ - Sách Nói (Kinh Đọc)

Kinh Vô Lượng Thọ – Sách Nói (Kinh Đọc)

Kinh Vô Lượng Thọ - Sách Nói (Kinh Đọc) Tác giả: Pháp Sư Khang Tăng Khải (Hán dịch) Trình bày: Huy Hồ, Kim Phượng
Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác - Sách Nói (Kinh Đọc)

Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác – Sách Nói (Kinh Đọc)

Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Tác giả: Hạ Liên Cư hội tập Dịch: HT Thích Minh Cảnh Diễn đọc: Nguyễn Đông, Thùy Anh
Lược Giải Bổn Môn Pháp Hoa - HT Thích Trí Quảng - Sách Nói (Kinh Đọc)

Lược Giải Bổn Môn Pháp Hoa – Thích Trí Quảng – Sách Nói (Kinh Đọc)

Lược Giải Bổn Môn Pháp Hoa - HT Thích Trí Quảng - Sách Nói (Kinh Đọc) Tác giả: Hòa Thượng Thích Trí Quảng Diễn đọc: Huy Hồ, Đức Uy, Kim Phượng.
Lược Giải Kinh Pháp Hoa - HT Thích Huyền Vy - Sách Nói (Kinh Đọc)

Lược Giải Kinh Pháp Hoa – HT Thích Huyền Vy – Sách Nói (Kinh Đọc)

Lược Giải Kinh Pháp Hoa - HT Thích Huyền Vy - Sách Nói (Kinh Đọc) Tác giả: Thích Huyền Vy Diễn đọc: Huy Hồ, Đức Uy, Kim Phượng.
Lược Giải Kinh Pháp Hoa - HT Thích Trí Quảng - Sách Nói (Kinh Đọc)

Lược Giải Kinh Pháp Hoa – Thích Trí Quảng – Sách Nói (Kinh Đọc)

Lược Giải Kinh Pháp Hoa - HT Thích Trí Quảng - Sách Nói (Kinh Đọc) Tác giả: Hòa Thượng Thích Trí Quảng Diễn đọc: Đức Uy, Huy Hồ, Thy Mai, Kim...
Pháp Hoa Kinh Thông Nghĩa - HT Thích Trí Tịnh - Sách Nói (Kinh Đọc)

Pháp Hoa Kinh Thông Nghĩa – HT Thích Trí Tịnh – Sách Nói (Kinh Đọc)

Pháp Hoa Kinh Thông Nghĩa - HT Thích Trí Tịnh - Sách Nói (Kinh Đọc) Tác giả: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh (Hòa thượng Thích Trí Tịnh giảng. Cố TT Thích...
Chú Lăng Nghiêm Giảng Giải - HT Tuyên Hóa - Sách Nói (Kinh Đọc)

Chú Lăng Nghiêm Giảng Giải – HT Tuyên Hóa – Sách Nói (Kinh Đọc)

Chú Lăng Nghiêm Giảng Giải - HT Tuyên Hóa - Sách Nói (Kinh Đọc) Tác giả: Hòa Thượng Tuyên Hóa Dịch: Thích Minh Định Diễn đọc: Huy Hồ, Tuấn Anh, Thanh Hồng,...
Kinh Lăng Nghiêm Giảng Giải - HT Thích Thiện Hoa - Sách Nói (Kinh Đọc)

Kinh Lăng Nghiêm Giảng Giải – HT Thích Thiện Hoa – Sách Nói (Kinh Đọc)

Kinh Lăng Nghiêm Giảng Giải - HT Thích Thiện Hoa - Sách Nói (Kinh Đọc) Tác giả: Hòa thượng Thích Thiện Hoa Diễn đọc: Kim Phượng, Huy Hồ, Nguyễn Đông
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Giảng Thuật - HT Tuyên Hóa - Sách Nói (Kinh Đọc)

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Giảng Thuật – HT Tuyên Hóa – Sách Nói (Kinh Đọc)

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Giảng Thuật - HT Tuyên Hóa - Sách Nói (Kinh Đọc) Tác giả: Hòa Thượng Tuyên Hóa Dịch: Vạn Phật Thánh Thành Diễn đọc: Huy...