Kinh Địa Tạng - HT Thích Trí Tịnh - Sách Nói (Kinh Đọc)

Kinh Địa Tạng – HT Thích Trí Tịnh – Sách Nói (Kinh Đọc)

Kinh Địa Tạng - HT Thích Trí Tịnh - Sách Nói (Kinh Đọc) Tác giả: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh Trình bày: Tâm Từ
Kinh Hoa Nghiêm - Sách Nói (Kinh Đọc) | Phật Pháp Ứng Dụng

Kinh Hoa Nghiêm – HT Thích Trí Tịnh – Sách Nói (Kinh Đọc)

Kinh Hoa Nghiêm - HT Thích Trí Tịnh - Sách Nói (Kinh Đọc) Hán dịch: Sa Môn Thật Xoa Nan Đà. Việt dịch: Hòa thượng Thích Trí Tịnh. Diễn đọc: Đức Uy,...
Giảng Giải Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Sách Nói (Kinh Đọc) | Phật Pháp Ứng Dụng

Giảng Giải Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – HT Tuyên Hóa – Sách Nói (Kinh Đọc)

Giảng Giải Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - HT Tuyên Hóa - Sách Nói (Kinh Đọc) Nguyên tác: Hòa Thượng Tuyên Hóa. Việt dịch: Thích Minh Định. Trình bày: Huy Hồ, Thy...
Tổng Quan Kinh Đại Bát Niết Bàn - Sách Nói (Kinh Đọc) | Phật Pháp Ứng Dụng

Tổng Quan Kinh Đại Bát Niết Bàn – Sách Nói (Kinh Đọc)

Tổng Quan Kinh Đại Bát Niết Bàn - Sách Nói (Kinh Đọc) Giọng đọc: Nguyễn Minh TiếnVới tâm nguyện muốn chia sẻ một phần kiến thức hạn hẹp với những...
Tịnh Độ Ngũ Kinh - Sách Nói (Kinh Đọc) | Phật Pháp Ứng Dụng

Tịnh Độ Ngũ Kinh – HT Thích Hành Trụ – Sách Nói (Kinh Đọc)

Tịnh Độ Ngũ Kinh Dịch Giả: HT. Thích Hành TrụKhi Đức Phật an trụ trong Thiền định dưới cội Bồ Đề và thành tựu quả vị Vô thượng Chánh đẳng...
Kinh Lăng Già - Sách Nói (Kinh Đọc) | Phật Pháp Ứng Dụng

Kinh Lăng Già – HT Thích Duy Lực – Sách Nói (Kinh Đọc)

Kinh Lăng Già - HT Thích Duy Lực Hán dịch: Nhà Tống Pháp sư Tam Tạng Ấn Độ Cầu Na Bạt Đà La. Việt dịch: Hòa Thượng Thích Duy Lực.
Kinh Hiền Nhân - Sách Nói (Kinh Đọc) | Phật Pháp Ứng Dụng

Kinh Hiền Nhân – HT Thích Hành Trụ – Sách Nói (Kinh Đọc)

Kinh Hiền Nhân - HT Thích Hành Trụ Việt dịch: Hòa thượng Thích Hành Trụ Diễn đọc: Kim Phụng, Huy Hồ, Đức Uy, Văn Ngà
Kinh Duy Ma Cật - Sách Nói (Kinh Đọc) | Phật Pháp Ứng Dụng

Kinh Duy Ma Cật – Sách Nói (Kinh Đọc)

Kinh Duy Ma Cật Tác giả: Thích Huệ Hưng (Việt dịch) Trình bày: Từ Ngọc
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Sách Nói (Kinh Đọc) | Phật Pháp Ứng Dụng 2

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – HT Thích Trí Tịnh – Sách Nói (Kinh Đọc)

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - HT Thích Trí Tịnh Hán Dịch: Pháp Sư Cưu Ma La Thập Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh Diễn đọc: Kim Phượng, Thy Mai, Bích...
Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân - Sách Nói (Kinh Đọc) | Phật Pháp Ứng Dụng

Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân – Sách Nói (Kinh Đọc)

Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân Việt dịch: Hòa Thượng Thích Chính Tiến. Diễn đọc: Huy Hồ, Kim Phượng, Ngọc Mỹ, Nguyễn Đông, Thanh Thuyết
Kinh Bát Nhã - Sách Nói (Kinh Đọc) | Phật Pháp Ứng Dụng

Kinh Bát Nhã – Chánh Trí Mai Thọ Truyền – Sách Nói (Kinh Đọc)

Kinh Bát Nhã - Chánh Trí Mai Thọ Truyền Tác giả: Chánh Trí Mai Thọ Truyền Trình bày: Tâm Từ
Di Giáo Tam Kinh - Sách Nói Phật Giáo MP3

Di Giáo Tam Kinh – Sách Nói (Kinh Đọc)

Di Giáo Tam Kinh Nguyên Tác: Thích Trí Húc Biên dịch: Thích Thiện Huệ Diễn đọc: Huy Hồ, Kim Phượng
Đại Bi Chú Giảng Giải - Sách Nói (Kinh Đọc) | Phật Pháp Ứng Dụng

Đại Bi Chú Giảng Giải – HT Tuyên Hóa – Sách Nói MP3

Đại Bi Chú Giảng Giải - HT Tuyên Hóa Tác giả: Hòa Thượng Tuyên Hóa Dịch: Vạn Phật Thánh Thành Diễn đọc: Chiếu Thành, Thy Mai
Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh - Sách Nói (Kinh Đọc) | Phật Pháp Ứng Dụng

Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh – Mai Thọ Truyền – Sách Nói MP3

Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh - Mai Thọ Truyền Tác giả: Mai Thọ Truyền Trình bày: Tâm Từ
Bát Nhã Tâm Kinh Giảng Thuật - Sách Nói (Kinh Đọc) | Phật Pháp Ứng Dụng

Bát Nhã Tâm Kinh Giảng Thuật – HT Tuyên Hóa – Sách Nói MP3

Bát Nhã Tâm Kinh Giảng Thuật - HT Tuyên Hóa Tác giả: Hòa Thượng Tuyên Hóa Dịch: Vạn Phật Thánh Thành Diễn đọc: Huy Hồ, Nam Trung, Tuấn Anh
67.Phần sám nguyện Bát Nhã tâm kinh | Phật Pháp Ứng Dụng

Kinh Phật Cho Người Tại Gia 67. Phần sám nguyện Bát Nhã tâm kinh

http://youtu.be/UDNz9wr7y-4Kinh Phật Cho Người Tại Gia 67.Phần sám nguyện Bát Nhã tâm kinh

Xem nhiều