39.Kinh thuyết minh và xác minh | Phật Pháp Ứng Dụng

Kinh Phật Cho Người Tại Gia 39. Kinh thuyết minh và xác minh

http://youtu.be/uHE0dLaaO4w Kinh Phật Cho Người Tại Gia 39.Kinh thuyết minh và xác minh
38.Kinh kiến thức và trí tuệ | Phật Pháp Ứng Dụng

Kinh Phật Cho Người Tại Gia 38. Kinh kiến thức và trí tuệ

http://youtu.be/WNnKBQIyppU Kinh Phật Cho Người Tại Gia 38.Kinh kiến thức và trí tuệ
Kinh Phương Quảng Đại Trang Nghiêm - Sách Nói (Kinh Đọc)

Kinh Phương Quảng Đại Trang Nghiêm – Sách Nói (Kinh Đọc)

Kinh Phương Quảng Đại Trang Nghiêm - Sách Nói (Kinh Đọc) Dịch: TN Trí Hải - Như Hải Diễn đọc: Huy Hồ, Kim Phượng, Thy Mai, Nguyễn Đông, Thanh Thuyết
26.Kinh chuyển luân thánh vương | Phật Pháp Ứng Dụng

Kinh Phật Cho Người Tại Gia 26. Kinh chuyển luân thánh vương

http://youtu.be/oWJiTDRPlO8 Kinh Phật Cho Người Tại Gia 26.Kinh chuyển luân thánh vương
Lược Giải Kinh Pháp Hoa - HT Thích Trí Quảng - Sách Nói (Kinh Đọc)

Lược Giải Kinh Pháp Hoa – Thích Trí Quảng – Sách Nói (Kinh Đọc)

Lược Giải Kinh Pháp Hoa - HT Thích Trí Quảng - Sách Nói (Kinh Đọc) Tác giả: Hòa Thượng Thích Trí Quảng Diễn đọc: Đức Uy, Huy Hồ, Thy Mai, Kim...
56.Phật nói kinh bốn vô lượng tâm | Phật Pháp Ứng Dụng

Kinh Phật Cho Người Tại Gia 56. Phật nói kinh bốn vô lượng tâm

http://youtu.be/3XpYijVLQVs Kinh Phật Cho Người Tại Gia 56.Phật nói kinh bốn vô lượng tâm
Giảng Giải Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Sách Nói (Kinh Đọc) | Phật Pháp Ứng Dụng

Giảng Giải Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – HT Tuyên Hóa – Sách Nói (Kinh Đọc)

Giảng Giải Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - HT Tuyên Hóa - Sách Nói (Kinh Đọc) Nguyên tác: Hòa Thượng Tuyên Hóa. Việt dịch: Thích Minh Định. Trình bày: Huy Hồ, Thy...
57.Kinh từ bi và hồi hướng | Phật Pháp Ứng Dụng

Kinh Phật Cho Người Tại Gia 57. Kinh từ bi và hồi hướng

http://youtu.be/j8D0mv55an4 Kinh Phật Cho Người Tại Gia 57.Kinh từ bi và hồi hướng
55.Kinh phát tâm bồ đề | Phật Pháp Ứng Dụng

Kinh Phật Cho Người Tại Gia 55. Kinh phát tâm bồ đề

http://youtu.be/N12tfBbBLCI Kinh Phật Cho Người Tại Gia. 55.Kinh phát tâm bồ đề
Di Giáo Tam Kinh - Sách Nói Phật Giáo MP3

Di Giáo Tam Kinh – Sách Nói (Kinh Đọc)

Di Giáo Tam Kinh Nguyên Tác: Thích Trí Húc Biên dịch: Thích Thiện Huệ Diễn đọc: Huy Hồ, Kim Phượng
27.Kinh đức hạnh của vua và tu sĩ | Phật Pháp Ứng Dụng

Kinh Phật Cho Người Tại Gia 27. Kinh đức hạnh của vua và tu sĩ

http://youtu.be/FRyHdi09Gl4 Kinh Phật Cho Người Tại Gia 27.Kinh đức hạnh của vua và tu sĩ
37.Kinh nền tảng đức tin | Phật Pháp Ứng Dụng

Kinh Phật Cho Người Tại Gia 37. Kinh nền tảng đức tin

http://youtu.be/DdMkt42lflU Kinh Phật Cho Người Tại Gia 37.Kinh nền tảng đức tin

Xem nhiều