Ốc Đảo Tự Thân - Sách Nói (Audio Books)

Ốc Đảo Tự Thân

Ốc Đảo Tự Thân - Sách Nói (Audio Books) Tác giả: Ni Sư Ayya Khema Trong Kinh Đại Bát Niết Bàn, khi ngài Ananda, vị đệ tử trung kiên và cũng...
Chủ Động Cái Chết - Sách Nói (Audio Books)

Chủ Động Cái Chết

Chủ Động Cái Chết Tác giả: Dịch Giả: Hoang Phong Sách nguyên bản bằng tiếng Tây tạng, dịch sang tiếng Anh và xuất bản năm 2002 (tựa đề: Advice on Dying...
Giận - HT Thích Nhất Hạnh - Sách Nói (Audio Books)

Giận – Thích Nhất Hạnh

Giận - HT Thích Nhất Hạnh - Sách Nói (Audio Books) Tác giả: Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh Khi ta giận, khi một ai đó làm cho ta giận, ta phải trở về...
Vì Sao Tôi Khổ - Sách Nói (Audio Books) | Phật Pháp Ứng Dụng

Vì Sao Tôi Khổ

Vì Sao Tôi Khổ - Sách Nói (Audio Books) Tác giả: Nguyên Minh Trong cuộc sống, có những vấn đề mà chúng ta không thể giải quyết đơn thuần chỉ bằng tri...
Bàn Tay Cũng Là Hoa - Sách Nói (Audio Books) | Phật Pháp Ứng Dụng

Bàn Tay Cũng Là Hoa – Thích Nhất Hạnh

Bàn Tay Cũng Là Hoa - HT Thích Nhất Hạnh - Sách Nói (Audio Books) Tác giả: Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh Cứ vào dịp Tết Nguyên Đán hằng năm, Đạo...
Xuân Trong Cửa Thiền - HT Thích Thanh Từ - Sách Nói (Audio Books)

Xuân Trong Cửa Thiền – Thích Thanh Từ

Xuân Trong Cửa Thiền Tác giả: HT Thích Thanh Từ Lúc còn thiếu niên ở trong ngôi vị sang cả của một ông Hoàng, chưa thấm nhuần mùi đạo lý, mỗi...