Bài pháp thoại Sám Hối Có Còn Bị Quả Báo Không Và Có Hết Tội Không do Thầy Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại chùa Bùi Bửu (TX. Dĩ An – T. Bình Dương), ngày 06-05-2018