Pháp thoại Sám Hối Có Hết Tội Không được Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại: Chùa Hoằng Pháp (Úc Châu), ngày 27/03/2017

 

BÌNH LUẬN