Sám Hối Hồng Danh – Thầy Thích Trí Thoát Tụng
4.5 (90%) 8 votes