Bài pháp thoại Sám Hối Phần 5 do HT Thích Trí Quảng thuyết giảng tại Việt Nam Quốc Tự (Quận 10, HCM), ngày 14-04-2018

Sám Hối Phần 5 – Thích Trí Quảng
4.7 (93.33%) 3 votes