Bài pháp thoại Sám Hối Phần 6 do HT Thích Trí Quảng thuyết giảng tại Việt Nam Quốc Tự (Quận 10, HCM), ngày 14-05-2018

Sám Hối Phần 6 – Thích Trí Quảng
4.6 (92%) 5 votes