Bài pháp thoại Sám Quy Mạng Phần 3 được HT Thích Trí Quảng thuyết giảng tại chùa Huê Nghiêm (quận 2, HCM) ngày 08/04/2017 (12/03/Đinh Dậu)