Bài pháp thoại Sân Khấu Cuộc Đời do thầy Thích Đồng Thành giảng trong khóa tu một ngày an lạc lần thứ 80 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 16/07/2017 (23/06/Đinh Dậu)

Sân Khấu Cuộc Đời (KT80) – Thích Đồng Thành
4.3 (85%) 4 vote[s]