Bài thuyết pháp “Sao Ai Nỡ Đành Quên” do giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Vĩnh Hiệp (Hậu Giang), ngày 12/09/2015

Download MP3

Sao Ai Nỡ Đành Quên – Thích Phước Tiến
1.6 (32%) 5 vote[s]