Sáu Ba La Mật – TT. Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại tịnh xá Ngọc Luật, Tiền Giang, ngày 06/05/2012. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,6738,Sau-Ba-La-Mat.tsph