Sáu điều phúc lành – Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội Tân Hiệp, tỉnh Bình Phước, ngày 09/01/2012. Nghe bài pháp thoại mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,6640,Sau-dieu-phuc-lanh.tsph