Bài pháp âm Siêu Độ Mùa Vu Lan do TT giảng sư Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Viện chuyên tu, làng Vạn Hạnh, Bà rịa Vũng Tàu trong khóa huân tu

Đánh giá