Sám Hối Nghiệp Chướng – Thầy Thích Nhật Từ Thuyết linh cho 76 vong tử nạn do sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ, ngày 25-10-2007.

Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,2061,Sieu-do-vong-hon.tsph