Pháp thoại Sống Bình An Chết Nhẹ Nhàng do thầy Thích Thiện Tuệ giảng tại chùa Linh Hòa (H. Xuân Lộc – T. Đồng Nai) ngày 25-11-2018