Pháp thoại Sống Chết Không Sầu Muộn do NS Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Long Viễn (TP. Vĩnh Long – T. Vĩnh Long) ngày 06/12/2018