Sống chung với bệnh – Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Giảng tại Chùa Giác Ngộ, ngày 19-11-06. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1644,Song-chung-voi-benh.tsph

Sống chung với bệnh – Thích Nhật Từ
Đánh giá