Sống hạnh phúc – Chết thanh thản – Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 10/02/2011. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5867,Song-hanh-phuc—Chet-thanh-than.tsph