Pháp thoại Song hỷ trong hôn nhân do Thượng tọa Thích Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 23-02-2019

Đánh giá