Bài pháp thoại Sống Thảnh Thơi Chết Bình An phần 1 do Thượng Tọa Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Viện chuyên tu, làng Vạn Hạnh, Bà rịa Vũng Tàu trong khóa huân tu

Sống Thanh Thản Chết Bình An phần 1 – Thích Thiện Thuận
Đánh giá