Bài pháp thoại Sống Thảnh Thơi Chết Bình An phần 2 do Thượng Tọa Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Viện chuyên tu, làng Vạn Hạnh, Bà rịa Vũng Tàu trong khóa huân tu

Đánh giá