Bài pháp âm Sống Với Đạo Phật do Đại Đức giảng sư Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại chùa Diệu Ngộ, Thừa Thiên Huế trong khóa tu 1 ngày an lạc

Đánh giá