Sống vui sống khỏe – Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Trung tâm người già và tàn tật Thạnh Lộc, Q.12, ngày 13-02-08. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1344,Song-vui-song-khoe.tsph