Download MP3

Bài giảng thầy Thích Phước Tiến – Stress Là Một Nguy Cơ Thời Đại

Giảng tại: Đạo Tràng Hải Nhuận (Hoa Kỳ) – Ngày 26/12/2014 (06/11/Giáp Ngọ)

Bài thuyết pháp của Đại Đức Thích Phước Tiển giảng Tại Đạo Tràng Hải Nhuận trong chuyến hoằng pháp trên đất Mỹ. Bài Pháp Thoại của Thầy Thích Phước Tiến nói về một chủ đề muôn thuở của cuộc sống công nghiệp hiện nay, đó là stress. Qua bài thuyết pháp thầy hướng dẫn chúng ta cách để giảm tải căng thẳng trong cuộc sống, để luôn có một cuộc sống vui vẻ an lạc và trang bị cho quý Phật tử kiến thức vững vàng về Phật pháp trên con đường tu học chánh pháp.

Stress Là Một Nguy Cơ Thời Đại – Thích Phước Tiến
5 (100%) 1 vote[s]