Bài pháp thoại Sự Chuyển Hóa Của Vua A Dục Phần 1 do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng trong khóa huân tu lần 29 tại Viện Chuyên tu (Tỉnh Đồng Nai), ngày 20/03/2016

Sự Chuyển Hóa Của Vua A Dục phần 1 – Thích Thiện Thuận
4.5 (90%) 4 votes