Bài pháp thoại Sự Chuyển Hóa Của Vua A Dục Phần 2 do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng trong khóa huân tu lần 29 tại Viện Chuyên tu (Tỉnh Đồng Nai), ngày 17/04/2016

Sự Chuyển Hóa Của Vua A Dục Phần 2 – Thích Thiện Thuận
3.3 (66.67%) 3 votes