Bài pháp thoại: Sự Giác Ngộ Của Đức Phật do TT.Thích Nhật Từ Giảng tại chùa Càn Linh, Nghệ An, ngày 19/01/2013 – www.tusachphathoc.com
Nghe bài giảng mp3 tại đây http://tusachphathoc.com/media/#Play,7054,Su-giac-ngo-cua-duc-Phat.tsph