Bài giảng Sự Hấp Dẫn Đáng Sợ Của Mê Tín Phần 1 do thầy Thích Phước Tiến giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần 45 tại Tu Viện Tường Vân (Bình Chánh, TPHCM) ngày 14/09/2014 (21/08/Giáp Ngọ)

Download MP3

Làm điều Phước thiện.

Thiện Phước đó nằm ở đâu?

Ai ban phát cho?

Có thật có như vậy không?

Trả lời: Làm chuyện thiện lành thì tâm an, thân vui khỏe. Bệnh tật, não phiền từ đó tự rơi rụng. Con cháu & mọi người cùng hoan hỉ chung vui.

Khi phước đức thiện căn trong thân tăng trưởng như vậy thì mọi người tin thương muốn chung cùng giúp sức.

Phước đức thực tế có ngay trước mắt, có trong tự thân rõ ràng như vậy.

Người như thế – Tâm như thế – Có muốn nghèo đói cũng không được.

Đó chẳng phải là Nhân lành Quả ngọt sao!

Không rõ biết điều này, thì thân tâm sẽ không chịu tu sửa.

Dâng cúng, lễ lạy, van cầu Thần linh ban phát cho phước đức, cũng đâu được gì? Mê tín huyễn hoặc là điều không thể.

Thực tiễn – Quán xét mà vui đời học đạo vậy.

_St_


Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Đánh giá