Bài pháp thoại Sự Kỳ Diệu Của Não Phải Phần 2 – Tĩnh Lặng Và An Lạc do Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng trong khóa tu một ngày an lạc lần 86 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 24-12-2017

Download MP3

Sự Kỳ Diệu Của Não Phải Phần 2 – Tĩnh Lặng Và An Lạc (KT86) – Thích Phước Tiến
3 (60%) 1 vote