Bài pháp thoại Sự – Lý Viên Dung do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại chùa Tam Bảo (Na Uy) trong chuyến hoằng pháp Châu Âu,ngày 01.07.2017

Sự – Lý Viên Dung – Thích Pháp Hòa
5 (100%) 3 vote[s]