Bài pháp thoại Sự Lý Viên Dung do Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần 94 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 19-08-2018

Download MP3

Sự Lý Viên Dung (KT94) – Thích Phước Tiến
4.8 (96.36%) 22 votes