Những bài pháp thoại, pháp âm, thuyết pháp Thầy Thích Giác Hạnh | Hòa Thượng Thích Giác Hạnh giảng http://bit.ly/thichgiachanh
Đăng ký (Subscribe) kênh Phật Pháp Ứng Dụng để nhận những bài pháp thoại, pháp âm mới nhất: http://bit.ly/phatphapungdung

Sự Màu Nhiệm Của Pháp Môn Niệm Phật (KT06) – Thích Giác Hạnh
4.4 (87.5%) 8 votes