Bài pháp thoại Sự Tương Tức Của Bồ Tát (Vấn Đáp) do Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Tu Viện Huyền Quang, ngày 21.10.2017

Sự Tương Tức Của Bồ Tát (Vấn Đáp) – Thích Pháp Hòa
5 (100%) 3 vote[s]