Pháp thoại “Sự Vĩ Đại Của Đức Phật English Subtitle (The Greatness Of The Buddha)” được đại đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Ấn Quang (quận 10, HCM) ngày 28/05/2010. Và được phụ đề tiếng Anh

Download MP3

Sự Vĩ Đại Của Đức Phật (The Greatness Of The Buddha) – Thích Phước Tiến
4.8 (95%) 4 vote[s]