Bài pháp thoại Sức Mạnh Quán Tự Tại do Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Chùa Đông Hưng (Virginia Beach, VA), ngày 29.10.2017

Sức Mạnh Quán Tự Tại – Thích Pháp Hòa
5 (100%) 3 vote[s]