Bài pháp thoại Sưởi Ấm Cho Nhau do Thượng Tọa Thích Nguyên Hiền giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 83 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 08-10-2017